CONTACT US

Pioneer International Logistics JSC

Ho Chi Minh Head Office

Room 904, Floor 9, VCCI Building
171 Vo Thi Sau Street, Ward 7, District 3, HCMC, Vietnam
Tel: 848-39322447
Fax: 848-39322448
Email: info@pilogistics.net

Ha Noi Rep office

18th Floor - LADECO Building,
No.266 Doi Can Street, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
Email: hanoi@pilogistics.net

Hai Phong Rep Office

4th Flr, Rm4.5 - KHANH HOI Building,
2/3C Le Hong Phong Street,Dong Khe Ward,
Ngo Quyen District, Hai Phong, Vietnam
Email: Haiphong@pilogistics.net

Thông tin liên hệ

Họ:


E-Mail :


Nội dung:


Nhập các ký tự bên dưới: